Operacja „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych w Polsce”

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Partner KSOW
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 30-198 Kraków, ul. Balicka 253 C
Koordynator projektu – dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. UR,
tel. +12 662 45 54, e-mail: jacek.pijanowski[a]urk.edu.pl
Sekretarz projektu – mgr inż. Beata Jop,
tel. +12 662 41 98, e-mail: beata.jop[a]urk.edu.pl

Nazwa operacji
Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych w Polsce

Termin realizacji operacji
01.07.2020 r. – 29.10.2021 r.

Kwota dofinansowania
440 306,58 zł

Cele i efekty operacji
Celem operacji jest określenie wymiernego wkładu prac urządzeniowo-rolnych – w tym głównie scaleń gruntów – w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich w Polsce.

Cele szczegółowe obejmują:

  • Opracowanie ekspertyz obejmujących wypracowanie metodyki i dokonanie oceny prowadzonych prac na 8 obiektach scaleniowych z 4 województw.
  • Rozpropagowanie wyników ekspertyz poprzez przeprowadzenie ogólnopolskiego seminarium, wydanie publikacji drukowanej oraz stworzenie strony internetowej operacji.
  • Zwiększenie wiedzy społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów dotyczących możliwości wynikających z realizacji prac urządzeniowo-rolnych, do czego mogą się przyczynić wyżej wymienione działania promocyjne.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK